Potwierdzenie transakcji wystawione przez instytucję kredytową działającą transgranicznie w Polsce jako dowód księgowy

Według art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości dowód księgowy powinien zawierać co najmniej : 1) określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego; 2) określenie stron (nazwy, adresy) dokonujących operacji […]

Krótko o opodatkowaniu kryptowalut podatkiem od towarów i usług (VAT)

Nie jest możliwe zamieszczenie tutaj szczegółowej analizy opodatkowania podatkiem od towarów i usług płatności kryptowalutą, niemniej warto zwrócić uwagę na najbardziej podstawowe problemy. Przy tym większość zagadnień związanych z opodatkowaniem […]

Bitcoin w świetle interpretacji podatkowych

Jest już pewien materiał pozwalający ustalić jak organy podatkowe postrzegają bitcoina. W dotąd wydanych interpretacjach indywidualnych bitcoin jest opisywany w sposób  jednolity, czyli stwierdza się, że : „Bitcoin pełni funkcje […]

Zaproszenie na konferencję „Finanse publiczne i prawo finansowe wobec wyzwań kryzysu gospodarczego”

Poniżej zamieszczam ogłoszenie ze strony Wydziału, które dotyczy  konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego : „Katedra Prawa Finansowego  Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii UWr. ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję […]

Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości farm fotowoltaicznych

Farma fotowoltaiczna składa się z ustawionych z reguły na ziemi (ale mogą być to też rozległe dachy, np. hal montażowych :)) ogniw fotowoltaicznych, nazywanych też panelami słonecznymi. Oczywiście ogniwa fotowoltaiczne […]