Samorządowe instytucje finansowe a rewolucja FinTechów

Serdecznie zapraszam na prelekcję „Samorządowe instytucje finansowe a rewolucja FinTechów”, którą wygłoszę 7 czerwca w Krakowie w ramach VIII edycji Akademii Spółek Kapitałowych. Więcej szczegółów zob. tu. Do zobaczenia Witold […]

Elektroniczna postać dokumentu obligacji

Na gruncie ustawy o obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 r. poprzez dokument obligacji powszechnie rozumie się dokument w formie tradycyjnej („papierowej”, a dokładniej w postaci przedmiotu materialnego dającego gwarancje […]

Zaproszenie na konferencję „Finanse publiczne i prawo finansowe wobec wyzwań kryzysu gospodarczego”

Poniżej zamieszczam ogłoszenie ze strony Wydziału, które dotyczy  konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego : „Katedra Prawa Finansowego  Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii UWr. ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję […]

Czy elektrownia wiatrowa jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?

Prawu finansowemu nie są obce zagadnienia związane z energią odnawialną. Jako przykład niech posłuży problematyka opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Taka elektrownia jest strukturą złożoną, na którą składają się […]