I co z nową ustawą o skok z 2009 r. ?

Jak wiadomo w dniu 5 listopada 2009 r. została uchwalona przez Sejm nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (druk nr 1876 Sejmu VI kadencji), nazywana dalej uskok 2009. […]