Nowy podatek od wydobycia miedzi i srebra, KGHM i … Konstytucja

Dzisiaj na stronie internetowej Prezydenta RP pojawiła się informacja, że 27 marca Prezydent podpisał ustawę z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (dalej u.w.n.k.), czyli […]

Kilka słów o paneuropejskim nadzorze bankowym (czyli o EBA – European Banking Authority)

Jeszcze około 2006 r. pomysł o stworzeniu jednej, paneuropejskiej instytucji, która zajmowałaby się nadzorem nad instytucjami kredytowymi, mającymi siedzibę w państwach członkowskich, uznawano za mało realny, czy wręcz fantastyczny. Wystarczył […]

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa kredytu bankowego ? Część II – odsetki maksymalne

Każda umowa kredytu bankowego, bez względu na to, czy jest, czy też nie jest, kwalifikowana jako umowa kredytu konsumenckiego, musi określać obowiązek i termin zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu, a przede […]