Implementacja dyrektywy 2009/110/WE dotyczącej podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego

Termin implementacji dyrektywy 2009/110/WE dotyczącej podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego upłynął w dniu 30 kwietnia 2011 r. Do kwietnia 2012 r. dyrektywę implementowało w pełni 20 państw […]

Projekt uchwały w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych

Na stronach Sejmu jest już dostępny tekst projektu uchwały w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (druk nr 393). […]

Projekt uchwały Sejmu w sprawie niezgodności w ustawie o skok z 2009 r. został przyjęty przez Komisję Finansów Publicznych

Dzisiaj (9 maja 2012 r.) Komisja Finansów Publicznych w końcu przyjęła projekt uchwały Sejmu w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – […]

Wykonywanie działalności depozytowej bez zezwolenia a Street View

Czemu ten wpis ma taki dziwny tytuł ? Kiedyś czytałem o ciekawym zastosowaniu świadczonej przez Google usługi Street View, a polegającym na sprawdzeniu, z wykorzystaniem tej usługi, siedziby potencjalnego partnera […]

Co zmieni ustawa o skok z 2009 ?

Prezydent skierował ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych z 5 listopada 2009 r. do Sejmu. Teraz Sejm, zgodnie z procedurą, musi jedynie poprawić dwa artykuły tej ustawy. Wydawałoby się, […]