Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych z 5 listopada 2009 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw

W dniu 26 lipca 2012 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod pozycją 855 ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz. U. z […]

Po co instytucjom depozytowym normy ostrożnościowe – na przykładzie Amber Gold oraz OLT Express

Jak już pisałem wcześniej na niniejszym blogu uważam, że  Amber Gold jest instytucją depozytową, czyli że przyjmuje od ludności środki pod tytułem zwrotnym. Innymi słowy wykonuje taką samą działalność jak […]

Komentarz do art. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędno-ściowo – kredytowych

Art. 1 Ustawa określa zasady tworzenia, organizacji i działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, zwanych dalej „kasami”, i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, zwanej dalej „Kasą Krajową”, oraz zasady […]

Czy elektrownia wiatrowa jest budowlą w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ?

Prawu finansowemu nie są obce zagadnienia związane z energią odnawialną. Jako przykład niech posłuży problematyka opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych. Taka elektrownia jest strukturą złożoną, na którą składają się […]