System SKOK a samodzielność spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych

Z treści art. 2 ustawy o skok z 2009 r. (a także art. 2 ustawy o skok z 1995 r.) wynika, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe są spółdzielniami w […]