Seminarium „Stosowanie nowej ustawy o skok z 2009”

Zapraszam na organizowane przez Instytut Szkoleń Prawa Bankowego seminarium nt. „Stosowanie nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych z 2009 r.” Seminarium odbędzie się w dniu 6 grudnia 2012 […]