Kiedy klient banku może żądać wyjaśnienia dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej ?

Według art. 70 ust. 1 pr. bank. uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Ustawa prawo bankowe bardzo ogólnie definiuje zdolność kredytową stwierdzając jedynie, że „przez zdolność kredytową rozumie się […]

Bitcoin a legalna definicja pieniądza elektronicznego

Według art. 2 pkt 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/110/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru nad […]