Kilka słów o sankcji kredytu darmowego w ustawie o kredycie konsumenckim

Ochrona konsumenta realizowana przez prawo konsumenckie polega przede wszystkim na zapewnieniu konsumentowi odpowiedniej informacji o usłudze (produkcie, towarze), tak aby mógł on dokonać w pełni świadomego wyboru. Nie inaczej jest […]

Komentarz do art. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych

Art. 2. u.s.k.o.k. 2009   Kasa jest spółdzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z […]