Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości farm fotowoltaicznych

Farma fotowoltaiczna składa się z ustawionych z reguły na ziemi (ale mogą być to też rozległe dachy, np. hal montażowych :)) ogniw fotowoltaicznych, nazywanych też panelami słonecznymi. Oczywiście ogniwa fotowoltaiczne […]

Bezprecedensowe opodatkowanie posiadaczy rachunków w cypryjskich bankach – naruszenie zaufania do europejskich banków ?

Pisząc te słowa na gorąco, jeszcze targany emocją, nie wierzę, że jakaś władza wpadła, w Europie, w XXI wieku, w Unii Europejskiej !, na tak szalony i bezmyślny pomysł aby […]

Funkcje i cechy idealnego pieniądza elektronicznego

W literaturze przyjmuje się, że pieniądz (gotówkowy, jak również bezgotówkowy, czyli taki, który jest całkowicie oderwany od znaków pieniężnych i realizowany w formie zapisów w księgach bankowych) pełni cztery podstawowe […]

Ech te projekty…

Chodzi mi oczywiście o niektóre projekty ustaw i rozporządzeń z zakresu prawa finansowego oraz ekoenergetyki (energetyki odnawialnej). Część aktów prawnych miało obowiązywać już od 1 stycznia 2013 r. Tak miało […]