Kto może wydawać pieniądz elektroniczny ? Aktualny stan prawny i proponowane zmiany.

Od lat czynnością bankową zastrzeżoną wyłącznie dla banków nie jest wydawanie pieniądza elektronicznego, lecz wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego (zob. art. 5 ust. 1 pkt 6a pr. bank.), tj. urządzenia elektronicznego […]