Odstąpienie od „chwilówki”

Pożyczkobiorca, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki, kwalifikowanej jako umowa kredytu konsumenckiego, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o kredycie […]