EBA ostrzega przed „wirtualnymi walutami”

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego  (European Banking Authority – EBA), o którym wspomniałem w poprzednim wpisie w kontekście europejskiego nadzoru bankowego, opublikował przed Świętami Bożego Narodzenia na swojej stronie internetowej „Ostrzeżenie […]

Europejski Nadzór Bankowy w nowym 2014 r.

W nowy 2014 r. system bankowy Unii Europejskiej wszedł z przytupem. W tym roku nastąpi historyczne wydarzenie – Europejski Bank Centralny rozpocznie wykonywanie nadzoru bankowego nad instytucjami kredytowymi mającymi siedzibę […]