Czy transakcje wykonywane za pomocą Billonu są w Polsce „legalne” ?

Oczywiście, dla mnie to jasne jak słońce. I to tak bardzo, że sam bym takiego pytania nie wymyślił. Przede wszystkim Billon (o którym wspominałem już na niniejszym blogu – zob. […]

KNF wytyka nieprawidłowości Kasie Krajowej

Dzisiaj Komisja Nadzoru Finansowego znowu negatywnie ustosunkowała się do działalności Kasy Krajowej. Otóż w komunikacie z 229 posiedzenia KNF napisano, że „Kasa Krajowa nie wypełniała w należyty sposób ustawowych obowiązków wynikających […]