Ograniczenie zwrotu wpłat na udziały w banku spółdzielczym a definicja spółdzielni

We wrześniu 2015 r. dodano nowy art. 10c do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (dalej u.f.b.s.), który wprowadził możliwość ograniczenia zwrotu wpłat na udziały. […]