Warsztaty „Zakres odpowiedzialności spółki dominującej w Grupie Kapitałowej”

Sytuacja spółki dominującej w Grupie Kapitałowej wpływa na funkcjonowanie pozostałych podmiotów, co świadczy o dużej odpowiedzialności, jaka na niej ciąży.
Zapraszam do udziału w warsztacie ,,Zakres odpowiedzialności spółki dominującej w Grupie Kapitałowej”, podczas którego eksperci mmcpolska omówią modele prawa koncernowego z uwzględnieniem regulacji krajowych. Przedstawiony zostanie sposób funkcjonowania spółki dominującej oraz odpowiedzialność, z jaką wiąże się jej pozycja. W trakcie warsztatu poruszona zostanie również kwestia zawierania umów finansowych, które wpływają na sytuację pozostałych spółek w obrębie Grupy. Eksperci przedstawią założenia instytucji Podatkowej Grupy Kapitałowej oraz omówią wątpliwości wynikające z podwójnego opodatkowania GK w sytuacji, gdy poszczególne podmioty działają w różnych reżimach prawnych. Wydarzenie pozwoli Państwu na zdobycie szczegółowej wiedzy dotyczącej sytuacji i roli spółki dominującej w Grupie Kapitałowej.

Warsztat odbędzie się 7-8 grudnia 2016r. w Hotelu Sheraton w Warszawie.

Szczegóły programu >>

Główne zagadnienia:
• Modele prawa koncernowego na świecie z uwzględnieniem regulacji krajowych
• Zawieranie umów finansowych w Grupie Kapitałowej – rola spółki dominującej
• Pozycja spółki dominującej w obliczu kontroli funkcjonowania GK
• Odpowiedzialność spółki dominującej w praktyce
• Określanie odpowiedzialności prawnej spółki dominującej w zakresie działalności Grupy Kapitałowej
• Wyciąganie konsekwencji wobec spółki zależnej – możliwości przysługujące spółce dominującej

Prowadzący:
• Robert Niczyporuk – Kancelaria DZP
• Bogdan Piotrowski – Kancelaria SSW – Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy
• Grzegorz Romanowski – Kancelaria Romanowski i Wspólnicy
• Łukasz Sieczka – Kancelaria Prawnej RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy
• Jacek Trusiński – Kancelaria Pałucki & Trusiński

Kontakt:
Dominika Sapielak
Kierownik w Dziale Produkcji
Starszy Kierownik Projektu
T: 22 379 29 23
E-mail: d.sapielak@mmcpolska.pl

zakres-odpowiedzialnoci-spobki-dominuj%05cej_1200x628