Ograniczenie zwrotu wpłat na udziały w banku spółdzielczym a definicja spółdzielni

We wrześniu 2015 r. dodano nowy art. 10c do ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (dalej u.f.b.s.), który wprowadził możliwość ograniczenia zwrotu wpłat na udziały. […]

Nowy model bankowości spółdzielczej. Ramy prawne.

W dniu 20 października 2016 r. będę prowadził seminarium „Nowy model bankowości spółdzielczej. Ramy prawne”. Seminarium organizuje Instytut Szkoleń Prawa Bankowego. Więcej informacji zob. tu.   Witold Srokosz

Kilka uwag o odwołaniu członka zarządu banku spółdzielczego

Jak to wynika z art. 12 ust. 3  ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014, poz. […]