Konsekwencje nieuwzględnienia w terminie reklamacji przez instytucję finansową

W październiku 2015 r. weszła w życie, a w czerwcu 2016 r. w istotny sposób została znowelizowana, ustawa o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Ustawa […]

Definicja biura usług płatniczych

Co to jest biuro usług płatniczych ? Odpowiedź na to pytanie jest istotna w świetle upływającego za kilka dni terminu wpisu do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców podmiotów, które […]

24 kwietnia 2012 r. upłynie bardzo ważny termin przewidziany ustawą o usługach płatniczych

O jaki termin chodzi ? Otóż według art. 171 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (u.u.p.) „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność […]