Schemat płatniczy – nowe pojęcie w polskim prawie

Schemat płatniczy to pojęcie, które w praktyce ma bardzo niejasne granice. Z reguły nie określa się w ten sposób konkretnych urządzeń służących do dokonywania płatności. Pojęcie to czasami odnosi się […]

Warsztaty „Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle Dyrektywy PSD II”

W wyniku wdrożenia dyrektywy PSD II sektor usług płatniczych na polskim rynku ulegnie znaczącym zmianom. Powstanie prawna możliwość wprowadzenia do obrotu podmiotów trzecich, które uzyskają dostęp do informacji o rachunku […]

Warsztaty „Rozwój rynku usług płatniczych – nowe obowiązki, wyzwania i możliwości”

Zapraszam na warsztaty pt. „Rozwój rynku usług płatniczych – nowe obowiązki, wyzwania i możliwości”, które odbędą się w dniach 14 – 15 maja 2014 r. w Radisson Blu Sobiesko Hotel, […]

Implementacja dyrektywy 2009/110/WE dotyczącej podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego

Termin implementacji dyrektywy 2009/110/WE dotyczącej podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego upłynął w dniu 30 kwietnia 2011 r. Do kwietnia 2012 r. dyrektywę implementowało w pełni 20 państw […]

Model płatności za pomocą instrumentu płatniczego według ustawy o usługach płatniczych

O modelu płatności według dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącej usług płatniczych na Wspólnym Rynku (DZ. Urz. WE L 319 z 5.12.2007 ze […]