Komentarz do art. 2 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych

Art. 2. u.s.k.o.k. 2009   Kasa jest spółdzielnią, do której w zakresie nieuregulowanym ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z […]

Seminarium „Stosowanie nowej ustawy o skok z 2009”

Zapraszam na organizowane przez Instytut Szkoleń Prawa Bankowego seminarium nt. „Stosowanie nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych z 2009 r.” Seminarium odbędzie się w dniu 6 grudnia 2012 […]

Co zmieni ustawa o skok z 2009 ?

Prezydent skierował ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych z 5 listopada 2009 r. do Sejmu. Teraz Sejm, zgodnie z procedurą, musi jedynie poprawić dwa artykuły tej ustawy. Wydawałoby się, […]

I co z nową ustawą o skok z 2009 r. ?

Jak wiadomo w dniu 5 listopada 2009 r. została uchwalona przez Sejm nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (druk nr 1876 Sejmu VI kadencji), nazywana dalej uskok 2009. […]