Odstąpienie od „chwilówki”

Pożyczkobiorca, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., ma prawo do odstąpienia od umowy pożyczki, kwalifikowanej jako umowa kredytu konsumenckiego, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o kredycie […]

Kilka słów o sankcji kredytu darmowego w ustawie o kredycie konsumenckim

Ochrona konsumenta realizowana przez prawo konsumenckie polega przede wszystkim na zapewnieniu konsumentowi odpowiedniej informacji o usłudze (produkcie, towarze), tak aby mógł on dokonać w pełni świadomego wyboru. Nie inaczej jest […]

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa kredytu bankowego ? Część II – odsetki maksymalne

Każda umowa kredytu bankowego, bez względu na to, czy jest, czy też nie jest, kwalifikowana jako umowa kredytu konsumenckiego, musi określać obowiązek i termin zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu, a przede […]