Schemat płatniczy – nowe pojęcie w polskim prawie

Schemat płatniczy to pojęcie, które w praktyce ma bardzo niejasne granice. Z reguły nie określa się w ten sposób konkretnych urządzeń służących do dokonywania płatności. Pojęcie to czasami odnosi się […]

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa kredytu bankowego ? Część II – odsetki maksymalne

Każda umowa kredytu bankowego, bez względu na to, czy jest, czy też nie jest, kwalifikowana jako umowa kredytu konsumenckiego, musi określać obowiązek i termin zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu, a przede […]