Prezentacja pt. „Prawo a rozwój elektronicznych środków płatniczych w XXI wieku”

W dniach 29 – 31 maja 2014 odbył się w Międzyzdrojach Zjazd Katedr Prawa Finansowego oraz Katedr Prawa Podatkowego wraz z konferencją naukową pt. „XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym […]

Billon – pierwszy, polski „klasyczny” pieniądz elektroniczny

Pod koniec XX wieku panował pogląd, że technologia pieniądza elektronicznego wkrótce zdominuje płatności w Internecie. Ustawodawca unijny przygotował „na wyrost” stosowną regulację (dyrektywę 2000/46/WE) i…. nic… Pieniądz elektroniczny nie chciał […]

Kto może wydawać pieniądz elektroniczny ? Aktualny stan prawny i proponowane zmiany.

Od lat czynnością bankową zastrzeżoną wyłącznie dla banków nie jest wydawanie pieniądza elektronicznego, lecz wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego (zob. art. 5 ust. 1 pkt 6a pr. bank.), tj. urządzenia elektronicznego […]