Definicja wirtualnej waluty w IV dyrektywie AML a sprawa polska

W dniu 9 lipca 2018 r. weszła w życie V dyrektywa AML (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r.), która znowelizowała IV dyrektywę AML (czyli […]

Warsztaty „Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle Dyrektywy PSD II”

W wyniku wdrożenia dyrektywy PSD II sektor usług płatniczych na polskim rynku ulegnie znaczącym zmianom. Powstanie prawna możliwość wprowadzenia do obrotu podmiotów trzecich, które uzyskają dostęp do informacji o rachunku […]

Warsztaty „Rozwój rynku usług płatniczych – nowe obowiązki, wyzwania i możliwości”

Zapraszam na warsztaty pt. „Rozwój rynku usług płatniczych – nowe obowiązki, wyzwania i możliwości”, które odbędą się w dniach 14 – 15 maja 2014 r. w Radisson Blu Sobiesko Hotel, […]