Projekt uchwały w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych

Na stronach Sejmu jest już dostępny tekst projektu uchwały w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (druk nr 393). […]

Co zmieni ustawa o skok z 2009 ?

Prezydent skierował ustawę o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych z 5 listopada 2009 r. do Sejmu. Teraz Sejm, zgodnie z procedurą, musi jedynie poprawić dwa artykuły tej ustawy. Wydawałoby się, […]

Jest decyzja Prezydenta w sprawie ustawy o skok z 2009 r.

Prezydent RP, zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji, zwrócił Sejmowi w celu usunięcia niezgodności ustawę o skok z 2009 r.  Lepsze to, aniżeli dalsze zwlekanie. W dniu 25 kwietnia […]