KNF wytyka nieprawidłowości Kasie Krajowej

Dzisiaj Komisja Nadzoru Finansowego znowu negatywnie ustosunkowała się do działalności Kasy Krajowej. Otóż w komunikacie z 229 posiedzenia KNF napisano, że „Kasa Krajowa nie wypełniała w należyty sposób ustawowych obowiązków wynikających […]

Przyjmowanie członka do spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej

Zgodnie z art. 16 § 1 pr. spółdz. warunkiem przyjęcia na członka spółdzielni jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna […]

Finreg2013

W dniach 16 – 17 października 2013 odbył się II Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych, który został zorganizowany przez Instytut Allerhanda. Oczywiście nie mogłem sobie odmówić przyjemności uczestniczenia w tym […]