Zaproszenie na konferencję „Finanse publiczne i prawo finansowe wobec wyzwań kryzysu gospodarczego”

Poniżej zamieszczam ogłoszenie ze strony Wydziału, które dotyczy  konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego : „Katedra Prawa Finansowego  Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii UWr. ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję […]