KNF wytyka nieprawidłowości Kasie Krajowej

Dzisiaj Komisja Nadzoru Finansowego znowu negatywnie ustosunkowała się do działalności Kasy Krajowej. Otóż w komunikacie z 229 posiedzenia KNF napisano, że „Kasa Krajowa nie wypełniała w należyty sposób ustawowych obowiązków wynikających […]