Umowy kredytowe we frankach szwajcarskich i odpowiedzialność KNF

Ostatnio szerzy się moda na pozwy zbiorowe, a oczywiście, jak wiadomo, najlepszym obiektem do boksowania jest skarb państwa. To pewny wierzyciel – nie ogłosi upadłości, nie ucieknie za granicę, i […]

Kilka słów o sankcji kredytu darmowego w ustawie o kredycie konsumenckim

Ochrona konsumenta realizowana przez prawo konsumenckie polega przede wszystkim na zapewnieniu konsumentowi odpowiedniej informacji o usłudze (produkcie, towarze), tak aby mógł on dokonać w pełni świadomego wyboru. Nie inaczej jest […]