Blokowanie środków przez giełdy kryptowalutowe

Implementacja dyrektywy AML V i objęcie jej zakresem także giełd krytpowalutowych  spowodowała zjawisko masowego blokowania portfeli klientów przez giełdy kryptowalutowe z siedzibą w Unii Europejskiej (i w Europejskim Obszarze Gospodarczym). Obserwacja tego zjawiska pokazuje, że z jednej strony giełdy sprawiają wrażenie jakby sobie nie radziły z wymogami AML, a z drugiej można odnieść niepojące wrażenie, że nadużywają regulacji AML ze szkodą dla swoich klientów. Przejawia się to przede wszystkim z długimi okresami blokady portfeli prowadzonych przez giełdy kryptowalutowe, trwających nawet kilka miesięcy, przy czym stopień blokady może być różny – począwszy od uniemożliwienia jakichkolwiek transakcji i wypłaty środków, a skończywszy na ograniczeniu wyłącznie wymiany kryptowalut i tokenów na oficjalną walutę poszczególnych państw. Jest to sytuacja nie do pomyślenia w przypadku nadzorowanych instytucji finansowych, w szczególności blokowania rachunków prowadzonych przez banki. Giełdy kryptowalutowe chętnie tu korzystają z regulacji AML zabraniających informowania klienta o działaniach podjętych w związku z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,  co przy tak długich okresach blokowania środków, wprowadza dodatkowy irytujący element niepewności.

Jeżeli masz problem z nieuzasadnioną, Twoim zdaniem, blokadą środków przez giełdę kryptowalutową – napisz na adres: kancelaria@witoldsrokosz.pl , potrafimy skutecznie pomóc.