I co z nową ustawą o skok z 2009 r. ?

Jak wiadomo w dniu 5 listopada 2009 r. została uchwalona przez Sejm nowa ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych (druk nr 1876 Sejmu VI kadencji), nazywana dalej uskok 2009. Ustawa ta miała zastąpić przestarzałą ustawę z dnia 14 grudnia 1995 r. (!!!!) o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych (Dz. U. z 1996 r., Nr 1, poz. 2 ze zm.), a przede wszystkim wprowadzić PAŃSTWOWY nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo - kredytowymi (kasami) oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo - Kredytową (Kasą Krajową). Nadzór ten ma wykonywać KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Tak się jednak nie stało, ponieważ uskok 2009 została zaskarżona przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego. Zaczęły płynąć dni, miesiące, w końcu lata. System SKOK wciąż pozostawał bez nadzoru państwowego (to ewenement na skalę światową, a na pewno europejską).  W końcu w 2011 r. Prezydent RP wycofał większość zarzutów względem ustawy, ale nie wszystkie, przez co ustawa nadal musiała czekać w Trybunale. I w końcu, po ponad 2 (słownie dwóch !) latach czekania Trybunał Konstytucyjny,  w wyroku z dnia 12 stycznia 2012 r. (sygn. akt KP 10/09) orzekł o niekonstytucyjności niektórych przepisów tej ustawy i jednocześnie stwierdził, że przepisy te nie są nierozerwalnie związane z całą ustawą. I można było mieć złudną nadzieję, że oto już, już za chwilę, już za momencik, ustawa będzie obowiązywać. Nic z tych rzeczy... Niestety.  Oto obecnie ustawa oczekuje na decyzję Prezydenta RP, który zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji może, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, ją podpisać z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwrócić ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności.  Jak postąpi Prezydent ? Tego nie wiadomo. Dlaczego zwleka już ponad miesiąc ? Tego nie wiadomo. A zegar tyka. Jaki zegar ? Detonatora... Wtajemniczeni wiedzą o co chodzi, a tym co nie wiedzą polecam lekturę Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo - kredytowych (Dz. U. z 2012 r., Nr 0, poz. 45). Ciekawostka (w sprawie kas są same ciekawostki :)) - zero w adresie publikacyjnym nie jest błędem.

Kategoria