Projekt uchwały w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych

Na stronach Sejmu jest już dostępny tekst projektu uchwały w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (druk nr 393). Jutro, tj. 23 maja 2012 r., na 15 posiedzeniu Sejmu RP, zostanie przedstawione sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych dotyczące tego projektu. P.S. (dodano 25 maja 2012 r.) I wszystko się wyjaśniło. Z uwagi na to, że podczas drugiego czytania (na 15 plenarnym posiedzeniu Sejmu) wniesiono poprawki, projekt uchwały został skierowany ponownie do Komisji Finansów Publicznych. Stenogram z posiedzenia Sejmu jest dostępny tutaj. Na tym samym posiedzeniu Sejmu udało się jednak w końcu podjąć uchwałę w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (tu zob. przebieg całego procesu legislacyjnego). Wydaje się, że już nic nie może powstrzymać wejścia w życie nowej ustawy o skok. Niestety zwrot "wydaje się" jest tu chyba najbardziej właściwy...

Kategoria