ROZWÓJ RYNKU USŁUG PŁATNICZYCH – NOWE WYZWANIA I OBOWIĄZKI

W ostatnim czasie można odnotować wysoką aktywność regulacyjną w obszarze usług płatniczych zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym. Zestaw proponowanych aktów prawnych: druga dyrektywa PSD, rozporządzenie SEPA end-date i nowelizacja istniejących (ustawa o usługach płatniczych) zmieni europejski rynek usług płatniczych i bankowości detalicznej oraz wpłynie na obowiązujące aktualnie modele biznesowe. Nowe wyzwania związane z nowymi regulacjami stanowią punkt krytyczny dla wielu dostawców usług płatniczych i operatorów systemów płatności, w tym płatności mobilnych. Podczas organizowanych w dniach 15-16 czerwca 2015 roku w Hotelu Radisson Blu Sobieski w Warszawie warsztatów, w gronie znamienitych ekspertów, podsumowane zostaną aspekty dotyczące praw konsumenta w umowach o usługi płatnicze, ochrony danych osobowych i outsourcingu usług płatniczych. Czerwcowe spotkanie jest więc okazją do dyskusji na temat wdrożonych regulacji prawnych w powyższym zakresie, jak i nowych zjawisk zachodzących na prężnie rozwijającym się rynku usług.   Główne zagadnienia:

  • Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych-dyrektywa PSD II
  • Opłaty interchange w świetle najnowszych zmian
  • Bezpieczeństwo płatności internetowych i mobilnych w kontekście rekomendacji wydanych przez KNF
  • Zasady korzystania z usług tzw. third party providers
  • Rachunki płatnicze w ujęciu najnowszych zmian w dyrektywie PAD
  • Nowe obowiązki informacyjne w świetle ustawy o usługach płatniczych
  • Najnowsze systemy płatności i usługi płatnicze na polskim rynku

  Podczas warsztatów swoje prelekcje zaprezentują: dr Jan Byrski, Kancelaria Prawna Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, dr Krzysztof Korus, Kancelaria Prawna dLK Korus Okoń Radcowie Prawni, Krzysztof Pycia, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A., Mateusz Rogoziński, Kancelaria Schoenherr, dr Paweł Widawski, Związek Banków Polskich   Więcej informacji znajdą Państwo na stroniehttp://mmcpolska.pl/event/rozwoj-rynku-uslug-platniczych   Kontakt: Monika Jargieło, Kierownik Projektu T: 22 379 29 37 e-mail: m.jargielo@mmcpolska.pl