Seminarium "Stosowanie nowej ustawy o skok z 2009"

Zapraszam na organizowane przez Instytut Szkoleń Prawa Bankowego seminarium nt. "Stosowanie nowej ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych z 2009 r." Seminarium odbędzie się w dniu 6 grudnia 2012 r. w Hotelu Holiday Inn, Warszawa, ul. Złota 48/54, sala Etiuda. Więcej zob. tu