Smart contracts - czy inteligentne kontrakty to przełom ?

Zapraszam na spotkanie "Biznesowy wymiar technologii blockchain" organizowane w dniu 7 listopada 2017 r. przez mmcpolska, podczas którego wygłoszę prelekcję pt. "Smart contracts - czy inteligentne kontrakty to przełom ?", a także będę uczestniczył w prelekcji  "Aspekty regulacyjno - prawne technologii blockchain". Więcej szczegółów zob. tu. Głównym celem prelekcji "Smart contracts - czy inteligentne kontrakty to przełom ?" będzie identyfikacja szans i ryzyk (w szczególności ryzyk prawnych) stosowania w biznesie inteligentnych kontraktów, z naciskiem na DAO, kryptowaluty, Internet rzeczy oraz obszar rynku finansowego. W ramach realizacji tego celu najwięcej uwagi zostanie poświęcone tworzeniu i funkcjonowaniu DAO oraz podstawowym problemom projektowania inteligentnych kontraktów.