Tydzień pod znakiem Amber Gold

Media codziennie przez ostatni tydzień donosiły o Amber Gold – spółce z o.o., nazywanej powszechnie parabankiem. Niestety z dnia na dzień robi się coraz straszniej i smutno zarazem. Okazuje się, że już od 2 lipca Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadzi zlecone jej przez prokuraturę okręgową w Gdańsku śledztwo w sprawie wprowadzenia w błąd klientów Amber Gold co do zabezpieczenia ich lokat zakupem złota oraz podejrzenia "prania brudnych pieniędzy". W dniu 28 czerwca prokuratura ta wszczęła śledztwo w sprawie "dopuszczenia od września 2010 r. do 15 maja 2012 r. w Gdańsku, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 25 milionów zł przez wprowadzenie w błąd nieustalonych osób w ten sposób, iż wpłacane przez kontrahentów kwoty na zakup złota i zabezpieczenia w ten sposób lokat oraz gwarantowanych odsetek, w rzeczywistości wydatkowano na inne przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym i nie związane z taką działalnością".  Czyli innymi słowy zachodzi podejrzenie, że spóła Amber Gold nie inwestowała w złoto środków pochodzących od jej klientów. Z kolei UOKiK sprawdza, czy spółka Amber Gold „nie sugerowała błędnie, że takie produkty inwestycyjne jak „lokata w złoto” czy „lokata w platynę” objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania świadczonym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.” Postępowanie to powinno zakończyć się w przyszłym tygodniu. Dzisiaj doszły nowe, bardzo niepokojące informacje, wskazujące kierunek rozwoju sytuacji. Są to dwie odrębne wiadomości, ale układające się w jedną, spójną całość. Oto okazuje się, że wobec Prezesa Zarządu Amber Gold sp. z o.o. Marcina Plichty w latach 2005 -2012 zapadło aż pięć wyroków skazujących w zawieszeniu - wszystkie za przestępstwa finansowe (np. w sierpniu 2009 r. skazano go na dwa lata w zawieszeniu na pięć lat za wyłudzenia kredytów z banku). Ostatnie wyroki, do których dotarli dziennikarze, uprawomocniły się w 2009 i 2010 roku. I teraz wiadomość „z ostatniej chwili” – żona Marcina Plichty założyła w dniu 1 sierpnia 2012 (czyli wtedy gdy o Amber Gold było już głośno) nową spółkę PST S.A. (Marcin Plichta jest tam członkiem Rady Nadzorczej). Spółka ta ma siedzibę przy ul. Długie Ogrody nr 8 – 14, czyli tam gdzie siedzibę ma również Amber Gold.

Kategoria