Wybrane działania nadzorcze KNF względem SKOK-ów w orzecznictwie – wnioski dla innych instytucji nadzorowanych

Wprowadzenie w 2012 r. publicznoprawnego nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo- kredytowymi spowodowało powstanie sporów sądowych pomiędzy KNF a kasami, a tym samym pojawiło się ciekawe orzecznictwo. Może ono znaleźć zastosowanie do innych instytucji finansowych ze względu na podobieństwo regulacji nadzoru nad kasami do regulacji nadzoru wykonywanego przez KNF nad bankami oraz niektórymi pozostałymi instytucjami finansowymi. Naturalną koleją rzeczy pojawił się pomysł, aby spróbować, przynajmniej w podstawowym zakresie,  poddać to orzecznictwo analizie.  W konsekwencji powstał artykuł pt. „Wybrane działania nadzorcze KNF względem SKOK-ów w orzecznictwie – wnioski dla innych instytucji nadzorowanych”, który został opublikowany w najnowszym numerze Monitora Prawa Bankowego (nr 7/8 z 2020 r.). Artykuł ten dotyczy orzeczeń odnoszących się do takich zagadnień, jak charakter prawny upomnienia KNF, odmowa zatwierdzenia przez KNF członka zarządu, wprowadzenie przez KNF zarządu komisarycznego, czy zawieszenie przez KNF działalności instytucji nadzorowanej.