Styczeń 2023

Nowy komentarz do ustawy Prawo bankowe

W systemie Legalis jest już dostępny nowy komentarz do ustawy Prawo bankowe: Prawo bankowe. Komentarz, K. Osajda (red. serii), J. Dybiński (red. tomu), wyd. 1, Warszawa 2023 (wersja on-line)

view