Marzec 2024

Regulacja nadzoru nad rynkiem kryptoaktywów w projekcie ustawy o kryptoaktywach

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji  został udostępniony rządowy projekt ustawy o kryptoaktywach (dalej projekt ustawy). Prace nad tym projektem cały czas trwają, m.in. odbyły się konsultacje społeczne (uwagi do projektu zgłosiło np. Stowarzyszenie Ekspertów Blockchain, czy Giełda Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie). Treść projektu ustawy o kryptoaktywach nie jest zatem jeszcze ostatecznie przesądzona.

view