Warsztaty „Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle Dyrektywy PSD II”

W wyniku wdrożenia dyrektywy PSD II sektor usług płatniczych na polskim rynku ulegnie znaczącym zmianom. Powstanie prawna możliwość wprowadzenia do obrotu podmiotów trzecich, które uzyskają dostęp do informacji o rachunku […]

Kto może wydawać pieniądz elektroniczny ? Aktualny stan prawny i proponowane zmiany.

Od lat czynnością bankową zastrzeżoną wyłącznie dla banków nie jest wydawanie pieniądza elektronicznego, lecz wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego (zob. art. 5 ust. 1 pkt 6a pr. bank.), tj. urządzenia elektronicznego […]