ViewsBlogspot Archive

Displaying 1 - 6 of 6

Stanowisko UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami

Wczoraj zostało opublikowane Stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami. To bardzo solidne i całościowe opracowanie, ale, przynajmniej z mojej perspektywy, UKNF „Ameryki” nie odkrył - w dokumencie tym nie ma rewolucji w podejściu władz nadzorczych.

view

Kwestia ważności umowy o pośrednictwo w poszukiwaniu nabywców instrumentów finansowych w sytuacji braku zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej

W czerwcowym numerze Monitora Prawa Bankowego został opublikowany mój artykuł pt. „Kwestia ważności umowy o pośrednictwo w poszukiwaniu nabywców instrumentów finansowych w sytuacji braku zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej”. Artykuł ten dotyczy ważności (w rozumieniu art. 58 § 1 i 2 k.c.) umów o pośrednictwo w poszukiwaniu nabywców instrumentów finansowych.

view