ViewsBlogspot Archive

Displaying 1 - 7 of 7

Prawna regulacja kryptoaktywów, tokenów płatniczych oraz pieniądza elektronicznego w UE

W najnowszym, wrześniowym numerze Monitora Prawa Bankowego został opublikowany mój artykuł pt. „Prawna regulacja kryptoaktywów, tokenów płatniczych oraz pieniądza elektronicznego w UE”.

view

Konferencja Finanse i nowe technologie - aspekty prawne

Zapraszam na ogólnopolską konferencję naukową "Finanse i nowe technologie - aspekty prawne", która odbędzie się on-line w dniu 16 kwietnia 2021 w godz. 10.00 - 17.00. Konferencja jest organizowana na Uniwersytecie Opolskim przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Finansowego UO, INP Uniwersytetu Opolskiego oraz koła naukowe działające na Uniwersytecie Opolskim - KN IusNet i KN Rynków Finansowych. Link umożliwiający zapisanie się: kliknij tu.

view