Prawna regulacja kryptoaktywów, tokenów płatniczych oraz pieniądza elektronicznego w UE

W najnowszym, wrześniowym numerze Monitora Prawa Bankowego został opublikowany mój artykuł pt. „Prawna regulacja kryptoaktywów, tokenów płatniczych oraz pieniądza elektronicznego w UE”. Artykuł ten powstał, ponieważ intensywnie kształtujący się nowy sektor rynku finansowego, jakim jest rynek kryptoaktywów, zostanie wkrótce poddany reglamentacji za sprawą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków kryptoaktywów, które jak na razie jest na etapie prac legislacyjnych (COM/2020/593 final). W artykule podjęto próbę analizy podstawowych pojęć użytych w tym rozporządzeniu, takich jak kryptoaktywa, tokeny związane z aktywami, tokeny pieniądza elektronicznego, tokeny użytkowe w kontekście ich funkcji płatniczej i relacji do regulowanego pieniądza elektronicznego. W artykule zostały wyróżnione następujące śródtytuły:

  1. Pojęcie kryptoaktywów w regulacjach europejskich (zarys problematyki)
  2. Token płatniczy jako kryptoaktywo
  3. Regulowany pieniądz elektroniczny jako substytut pieniądza gotówkowego
  4. Token płatniczy jako regulowany pieniądz elektroniczny
  5. Stablecoiny – stabilne tokeny płatnicze
  6. Token będący pieniądzem elektronicznym (token pieniądza elektronicznego, E-money token, EMT)
  7. Token związany z aktywami jako token płatniczy
  8. Token użytkowy jako token płatniczy
  9. Wnioski