Czy transakcje wykonywane za pomocą Billonu są w Polsce „legalne” ?

Oczywiście, dla mnie to jasne jak słońce. I to tak bardzo, że sam bym takiego pytania nie wymyślił. Przede wszystkim Billon (o którym wspominałem już na niniejszym blogu – zob. […]

Zaproszenie na konferencję „Finanse publiczne i prawo finansowe wobec wyzwań kryzysu gospodarczego”

Poniżej zamieszczam ogłoszenie ze strony Wydziału, które dotyczy  konferencji organizowanej przez Katedrę Prawa Finansowego : „Katedra Prawa Finansowego  Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii UWr. ma zaszczyt zaprosić na Międzynarodową Konferencję […]