Jest decyzja Prezydenta w sprawie ustawy o skok z 2009 r.

Prezydent RP, zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji, zwrócił Sejmowi w celu usunięcia niezgodności ustawę o skok z 2009 r.  Lepsze to, aniżeli dalsze zwlekanie. W dniu 25 kwietnia 2012 r. (środa) o godz. 9.30 w Sali 106/bud. C ma odbyć się posiedzenie Komisji Finansów Publicznych w celu rozpatrzenia „projektu uchwały Sejmu w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych”. Sprawa ustawy o skok znowu rusza z miejsca. Przypominam, że ustawa ta została uchwalona ponad dwa i pół roku temu ! Owe niezgodności nie są wielkie – chodzi o art. 17 pkt 1 oraz art. 91 ust. 1 i 2, które zostały przez Trybunał Konstytucyjny uznane za niezgodne z Konstytucją (wyrok z dnia 12 stycznia 2012 r., sygn. akt Kp 10/09). Poprawienie tych artykułów nie powinno zabrać dużo czasu. Mam przynajmniej taką nadzieję :)

Kategoria