Kilka słów o opiniach prawnych

ekspertyza-prawna-WS Opinia prawna lub też ekspertyza prawna (terminy te można stosować zamiennie) ma na celu   udzielenie odpowiedzi na wskazane przez klienta pytanie lub pytania dotyczące stosowania   przepisów prawa. Niektórzy klienci doskonale wiedzą jakie pytanie chcą zadać, innym trzeba   pomóc w jego sformułowaniu. Treść pytania lub pytań jest niezwykle istotna, ponieważ określa   zakres opinii prawnej i zawiera problem do rozwiązania.

 Każde pytanie jest zadawane w jakimś kontekście, tj. w określonym stanie faktycznym i   prawnym. Tak więc istotnym elementem opinii prawnej jest dostatecznie szczegółowy opis   stanu faktycznego oraz wskazanie podstaw prawnych, co najczęściej przybiera postać wykazu   wykorzystanych w opinii aktów prawnych. Treść ekspertyzy zawiera opis przeprowadzonej   analizy przepisów prawa z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego i poglądów doktryny, po   przeprowadzeniu, w zależności od potrzeb, odpowiedniej wykładni  językowej, systemowej   oraz funkcjonalnej (inaczej mówiąc, chodzi o dokonanie tzw. subsumcji). Każda opinia prawna   kończy się wnioskami, które zawierają syntetycznie ujęte konkluzje. Ekspertyzy prawne są   zamawiane z różnych powodów. Prawo niestety jest coraz bardziej skomplikowane i część   klientów chce dowiedzieć się jak w danej sytuacji powinno być stosowane. Duża część   ekspertyz jest zamawiana w celu przedstawienia w postępowaniach toczących się przed   sądami cywilnymi, administracyjnymi, karnymi lub też w postępowaniach administracyjnych   przed organami administracyjnymi.

Zastanawiasz się nad zamówieniem ekspertyzy prawnej? Masz wątpliwości, pytania? Napisz: kancelaria@witoldsrokosz.pl 

Zapraszamy też na stronę www specjalnie dedykowaną opiniom prawnym: opinieprawne.expert