Konferencja naukowa poświęcona kryptowalutom

W dniu 26 marca 2015 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego  odbędzie się Konferencja Naukowa - Płatności Elektroniczne. Prawne, Finansowe i Ekonomiczne Ujęcie Walut Wirtualnych i Cyfrowych, organizowana przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE).   Na konferencji tej wygłoszę referat pt. „Istota prawna kryptowaluty a odpowiedzialność prawna jej użytkownika”. Wstęp jest wolny.  Serdecznie zapraszam.