Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012

Zapraszam na organizowany przez  Instytut Allerhanda Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych 2012, który odbędzie się w Warszawie, 11 października 2012. Będę w tym Kongresie uczestniczył jako prelegent (w sesji dyskusyjnej „Shadow banking i inne nowe obszary regulacyjne”). W zamyśle organizatorów ma to być środowiskowy szczyt regulatorów, bankierów, prawników i doradców a także naukowców, dziennikarzy i analityków zajmujących się problematyką rynku finansowego oraz prawa bankowego. Patronat nad Kongresem objęli m.in. Minister Sprawiedliwości, Komisja Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Naczelna Rada Adwokacka.