Prawne aspekty zastosowania płatności bezgotówkowych, w tym walut wirtualnych, w obszarach polskiej administracji

Zapraszam na prelekcję pt. "Prawne aspekty zastosowania płatności bezgotówkowych, w tym walut wirtualnych, w obszarach polskiej administracji"którą wygłoszę na 28 Forum Informatyki w Administracji w dniu 19 października 2017 r. w Warszawie. Plan prelekcji :

  • Aktualne regulacje prawne, projekty i kierunki zmian.
  • Wybrane prawne problemy płatności z wykorzystaniem kart płatniczych oraz telefonów komórkowych w jednostkach administracji publicznej.
  • Prawne możliwości i ograniczenia stosowania walut wirtualnych w obszarze polskiej administracji.
  • Pieniądz lokalny w ujęciu prawnym, ze szczególnym uwzględnieniem waluty wirtualnej.

Więcej informacji zob. tu.